Báo giá chung

Giá xây dựng phần thô nhà phổ: 3.250.000 – 3.500.000đ/m2

Giá xây dựng phần thô biệt thự: 3.400.000 – 3.600.000đ/m2

Giá thi công nhà xưởng: 1.800.000 – 3.000.000đ/m2

Giá thi công phần thô khách sạn: 3.100.000 – 3.500.000đ/m2

Giá thi công  phần thô quán café: 3.200.000 – 3.600.000đ/m2

Giá thi công phần thô nhà hàng: 2.900.000 – 3.400.000đ/m2

Đơn giá thi công phần thô Nhà Phố

 

Nhóm 01

 

Giá phần thô nhà phố

hiện đại

( Chưa có điện nước)

 

 

3.050.000đ/m2

 

350m2

 

 

 

 

 

 

Bao gồm nhân Công + Hoàn Thiện

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm 02

Giá phần Thô nhà ống hoặc có mái thái      (Chưa có điện nước)

 

 

3.100.00 đ/m2

 

350m2

 

Nhóm 03
 

Giá xây dựng phần thô

 nhà có hai mặt tiền, nhà tân cổ điển

(Chưa có điện nước) 

 

3.100.000đ/m2

3.150.000đ/m2

 

 

>350m2

 

 

 

Nhóm 04

 

Đơn Giá nhóm 1 và nhóm 2 cộng thêm 200.000 đ/m2

 

Bao gồm vật tư điện nước

Nhà phố 2 mặt tiền cộng thêm 50.000đ/m2 đến100.000đ/m2.

 

Tổng diện tích sàn xây dựng từ 350m2 xuống 300m2: đơn giá nhóm 01 cộng thêm 50.000đ/m2

Tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 300m2 đến 250m2: đơn giá nhóm 01 cộng thêm 100.000đ/m2

Tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250m2 đến 150m2: đơn giá nhóm 01 cộng thêm 100.000đ/m2 – 200.000đ/m2

Tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 150m2: đơn giá nhóm 01 cộng thêm 200.000đ/m2 – 250.000đ/m2

Diện tích sàn từ 250m2 thì sẽ được công thêm 50.000m2

Giá tăng hoặc giảm tính theo từng quận.

Ghi Chú: Những nhà có tổng diện tích nhỏ hơn 250m2 thì đơn giá điện nước được tính là 250.000đ/m2.

Đơn giá xây nhà trong hẻm nhỏ từ 3,0 – 5,0m: đơn giá nhóm 02 cộng thêm 50.000 – 200.000đ/m2

Đơn giá xây nhà trong hẻm nhỏ từ 3,0m trở xuống đơn giá nhóm 02 cộng thêm 150.000đ/m2 – 300.000đ/m2

 

Giá thi công nhà trọn gói 

(Mức Trung Bình)

 

(phần thô + hoàn thiện)

5.000.000 đ/m2 – 6.000.000 đ/m2

Giá thi công nhà trọn gói

(Mức Khá)

 

(phần thô + hoàn thiện)

6.000.000 đ/m2 – 7.000.000 đ/m2

THI CÔNG NHÀ PHỐ

 

 

 

 

 

Phần đắp chỉ tính riêng

Tùy theo chỉ nhiều, chỉ ít.

(Tùy độ khó của chỉ)

 

 

 

 

 

 

 

Phần chỉ ngoài nhà

hàng rào cổng

(tính riêng)

Phần chỉ trong nhà

(tính riêng)

Đơn giá thi công phần thô Biệt thự

 

 

 

 

Nhóm 01

Giá Xây Dựng Phần Thô Biệt Thự

 Hiện Đại

 

 

3.200.000đ/m2

 

 

 

 

Chưa bao gồm vật tư điện nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bao gồm nhân Công + Hoàn

Thiện

 

 

 

 

 

  (công trình ở  tỉnh có cộng phí đi lại)

Giá Thi Công Phần Thô Biệt Thự

 Tân Cổ Điển

 

 

3.300.000đ/m2

 

Giá Thi Công Phần Thô Biệt Thự

 Cổ Điển,Biệt thự kiểu pháp

 

 

3.400.000đ/m2  3.650.000 đ/m2

 

 

Nhóm 02

 

Đơn Giá nhóm 1 cộng thêm 200.000 đ/m2

 

 

Bao gồm vật tư điện nước

 

 

Thi Công Trọn Gói Biệt Thự

(Mức Khá)

 

 

(phần thô + hoàn thiện)

6.000.000 – 7.000.000 đ/m2

Thi Công Trọn Gói Biệt Thự 

(Mức Cao Cấp)

 

(phần thô + hoàn thiện)

7.000.000 – 8.000.000 đ/m2

XÂY DỰNG BIỆT THỰ

 

 

 

 

 

 

Phần đắp chỉ tính riêng

Tùy theo chỉ nhiều, chỉ ít.

(Tùy độ khó của chỉ)

 

 

Phần chỉ ngoài nhà

hàng rào cổng

(tính riêng)

Phần chỉ trong nhà

(tính riêng)

 
 

Bồi đắp thêm phần sơn chỉ